Ja sóc client No sóc client
Truqui ara al telèfon
902 21 41 41
*DNI He llegit i accepto les condicions del contracte
1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal

ROIGSAT,s.l., titular del domini d'aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

2.Cookies

En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga s'utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

3. Protecció de dades personals incloses en el formulari de planificació

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de planificació del web seran objecte de tractament i s'inclouran en el fitxer informatitzat d'avisos d'avaria, del qual ROIGSAT,s.l. n'és el responsable.
Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s'utilitzaran amb l'exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d'intervenció, enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats de ROIGSAT,s.l. en relació amb les seves competències, i adreçar-vos qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i electrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

4. Cessió de dades de caràcter personal

ROIGSAT,s.l. es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels clients del formulari de planificació a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

5. Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reglament de desenvolupament de la LOPD (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre), i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d'aquelles per a les quals han estat sol·licitades al client.

6. Drets de les persones interessades

Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d'informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se al responsable de la Comissió de Seguretat de Dades de ROIGSAT,s.l., a l'adreça electrònica: [email protected]"