Numero Unitats Externes Numero Unitats Internes Hores extra Temps actuació revissions Tarifa calculada Periode des de fins a Part proporcional NOTA: el contracte de manteniment inclou una hora + disposició de servei de qualsevol avaria que tingui durant l'any de vigència d'aquest